VReduMED

VReduMED

“VReduMED | Összekapcsoljuk a virtuális valóság és az egészségügy világát”

Az 5 közép-európai ország 10 partnerszervezetéből álló VReduMED partnerség fő feladata a virtuális valóság (VR), mint emberközpontú orvostechnológiai (MedTech) innováció bevezetése az egészségügyi oktatásában.

A VReduMED projekt célja, hogy serkentse az együttműködést az egészségügyi oktató és a MedTech szolgáltató vállalkozások – elsősorban a KKV-k és startupok – között. Mindemellett a virtuális valóságot kulcsfontosságú eszközként használva tegye vonzóbbá az ápolási, gondozási munkaköröket és járuljon hozzá a jövő magas színvonalú egészségügyi szolgáltatásainak biztosításához.

A résztvevő cseh, szlovák, osztrák, német és magyar partnerek a következő célcsoportok együttműködve kívánnak átfogó választ nyújtani az egészségügyi hallgatók, ápolók és gondozó szakemberek oktatásával kapcsolatos közös kihívásokra a közép-európai régióban:

  • Felsőoktatási és kutatási szervezetek | Az ápolási, gondozási szakemberek és a tágabb értelemben vett egészségügyi személyzeti képzésében résztvevő oktatási intézmények, valamint általános közgazdasági és egészséggazdaságtani intézetek.
  • Oktatási- és képzőintézetek | Tágabb értelemben vett egészségügyi továbbképző szervezetek és központok, ideértve a középfokú oktatási intézményeket és a középiskolások pályaválasztását támogató szervezeteket is.
  • KKV-k | MedTech vállalatok, főként olyan KKV-k, amelyek tagjai a regionális klaszterhálózatoknak. VR-kompetenciákkal rendelkező KKV-k és innovatív startupok. Az ápolási ágazat számára képzési szolgáltatásokat nyújtó KKV-k. Ápolási intézmények menedzselésével, avagy otthoni ápolási szolgáltatásokkal foglalkozó kis és közép vállalkozások.
  • Vállalkozásokat támogató szervezetek | A partnerrégiók üzleti támogató és innováció ösztönző szervezetei, valamint egyéb a területen érdekelt regionális ökoszisztémák.
  • Ágazati ügynökségek | Klaszterügynökségek, egészségügyi/ápolási szövetségek, szakmai egyesületek, testületek.
  • Kórházak és egészségügyi központok | Orvosi központok, kórházak és egyéb (ápoló személyzetet foglalkoztató) egészségügyi intézmények.
  • Lakosság és szociális szervezetek | Idősek és családok egyesületei/szervezetei, időseket és családokat támogató egyesületek/szervetek, szakképzési területet kereső fiatalok, orvos- és ápolóhallgatók, VR rajongók, VR alkalmazások fejlesztésében aktív informatikus hallgatók és szakemberek, stb.
  • Regionális közigazgatási intézmények | Regionális egészségpolitikai szervezetek. Az intelligens szakosodási stratégiák és egyéb regionális fejlesztési stratégiák kidolgozásában részt vevő hatóságok.
  • Államigazgatási intézmények | Nemzeti egészségpolitikai szervezetek.

A VReduMED olyan VR alapú megoldások életre hívására összpontosít, amelyek színesítik az egészségügyi hallgatók képzését és az ápolók, gondozók továbbképzéseit, egyúttal elősegítik az innovatív MedTech segítségnyújtási rendszerek elterjedését az ápolási ágazatban, valamint elindítják a keresletre szabott MedTech megoldások közös fejlesztését.

#1 Első lépésként a projektpartnerek előkészítik a stratégiai alapokat, majd összehangolják a MedTech és az egészségügyi szakemberek közötti együttműködéseket annak érdekében, hogy a MedTech vállalatok és a területen újonnan megjelenő startupok és KKV-k olyan VR alapú innovatív megoldásokat fejleszthessenek ki, amelyek igazodnak az egészségügyi hallgatók, ápolók és gondozó szakemberek oktatási igényeihez.

#2 A második fázisban a projektpartnerek felállítják a Nemzetközi Ápolásoktatási Fórumot (Care Education Forum), az egészségügyi oktatás és továbbképzési programok tanárainak és oktatóinak reprezentatív platformját. Ezzel párhuzamosan megkezdődik a terület sajátos kihívásaira választ adó VR alkalmazások prototípusainak kifejlesztése.

#3 A projekt utolsó szakasza a célcsoportok bevonására és a kifejlesztett megoldások gyakorlati tesztelésére, pilotolására összpontosít. A partnerek kutatóközpontjaiban felállított VReduMED tesztlaborok hálózatában a projekteredményeket demonstráló VR alkalmazások és eszközök állnak majd rendelkezésre az egészségügyi hallgatók és szakemberek számára.

A közös munka lezárásául a projekteredményeket a partnerek a VReduMED Kézikönyvben foglalják össze, amely tartalmazza majd a Care Education Forum tapasztalatait, a pilot akciók eredményeit, valamint egy VR-egészségügyi oktatási koncepciót ajánlásokkal a regionális egészségügyi oktatási rendszer számára.

Projekt partnerek:

Vezető Partner
1 South Bohemian Science and Technology Park (CZ) • www.jvtp.cz
Projekt Partnerek
2 University of South Bohemia in České Budějovice (CZ) • www.jcu.cz
3 Business Upper Austria (AT) • www.biz-up.at
4 Education Group (AT) • www.edugroup.at
5 University of Economics in Bratislava (SK) • www.euba.sk
6 National Institute of Children’s Diseases (SK) • www.nudch.eu
7 Strategic Partnership for Sensor Technologies (DE) • www.sensorik-bayern.de
8 Ostbayerische Technische Hochschule (DE) • www.oth-regensburg.de
9 Innoskart Digital Cluster (HU) • www.innoskart.digital
10 Széchenyi István University (HU) • www.sze.hu

 

 

Galéria

Kapcsolódó cikkek

További projektjeink