eDigiStars

eDigiStars

eDigiStars – Az idősebb generáció digitális vállalkozói készségeinek fejlesztése innovatív képzési rendszer segítségével

A foglalkoztatás területén két jellemző, közös megoldandó probléma van a Duna makro-régióban. Az egyik azon alkalmazottak vagy önfoglalkoztató egyéni vállalkozóknak a hiánya, akik képesek speciális, tisztán digitális szolgáltatásokat nyújtani a kis- és középvállalkozóknak (rövidek kkv-knak), mint pl. a számítógépes munkaállomások általános rendszer-adminisztrációja, 3D-s nyomtatás, digitális kampányok vagy digitális grafikai design. A másik megoldásra váró nehézség a népesség elöregedése és az idősebb korosztály körében tapasztalható foglalkoztatási nehézségek. Európai uniós szinten az az általános következtetés, hogy az 51 vagy annál idősebb generáció munkaerőpiacát indokolt befolyásolni. Lehetséges ezt a foglalkoztatotti réteget a digitális vállalkozói kör felé terelni, és a két megfogalmazott kihívás elé állítani? Számos nemzetközi kutatás alapján állíthatjuk, hogy igen. Az eDigiStars projekt erre épít. Ennél fogva a kezdeményezés célkitűzése a fenntartható gazdasági környezet fejlesztése, mellyel az idősebb foglalkoztatottak sikeresen válhatnak digitális önfoglalkoztatóvá / egyéni vállalkozóvá.

ELOLVASOM A PROJEKTET BEMUTATÓ BROSÚRÁT

A közös elképzelésünk a fejlesztéssel, kísérleti – egyedi ötletekkel és a projekt innovatív módszere fenntarthatóságnak biztosításával valósul meg. A módszer három modult tartalmaz: a POWERYOU segítségével az idősebbek képessé válnak a digitális önfoglalkoztatásra, a CAMPUS modulban az idősebb generáció speciális igényeihez igazítják a releváns kurzusokat, a LABEL modulban pedig azok az idősebbek nyerik el képesítésüket, akik igazolhatóan magas szintű digitális készséggel rendelkeznek. Annak érdekében, hogy bemutatható legyen a hatás, a projektben a teljes eDigiStars módszert pilot-áljuk.

A pilot az alábbi mérhető eredményeket fogja hozni:

  • az idősebb korosztályba tartozó, országonként 40 fős csoport, akik foglalkoztatási nehézséggel küzdenek, és elsősorban a kisebbségek, a bevándorlók és egyéb hátránnyal küzdők köréből kerülnek ki (összesen 320 fős csoportból);
  • országonként 1 kiválasztott digitális képzés (összesen 8 db);
  • országonként 20 idősebb, akiknek nőnek a digitális készségei (összesen 160 fő);
  • ebből a létszámból országonként legalább 15 fő (összesen 120 fő), akik tanúsítványt szereztek az eDigiStars LABEL moduljában;

Ahhoz, hogy elérjük a kitűzött célunkat, a következő szakmai csapat állt össze: 4 foglalkozatási vagy munkaügyi hivatal, 3 az ipar területét képviselő szervezet, 4 innovációs központ, 2 önkormányzat, 2 oktatási és képzési központ, 1 egyetem és 2 az idősebb generációval foglalkozó intézmény, amelyek a Duna makro-régióban lévő 8 országban veszik igénybe az elérhető erőforrásokat.

eDigiStars Hírlevél #1 Új karrier 50 felett: ablakot nyitunk a modern világra

Galéria

Kapcsolódó cikkek

További projektjeink