Bemutatkozás

0
Klasztercég
0
Év tapasztalat
0
Mrd Ft tagi árbevétel
0
ezer € innovációs voucherben
AZ INNOSKART KLASZTERRŐL
KAPCSOLATÉPÍTÉS ÉRTÉKTEREMTÉS DIGITALIZÁCIÓ

Az Innoskart Klaszter 2006-ban jött létre azzal a céllal, hogy a közép-dunántúli régió informatikai területén működő kis- és középvállalkozásokat innovációra ösztönözze, együttműködéseiket erősítse és a külpiaci megjelenéseiket támogassa.

Az elmúlt években a klaszter kinőtte határait mind a tagok tevékenységi köre, mind földrajzi elhelyezkedés területén. Mára az Innoskart országos területen működő, főleg IT szolgáltatásokat (hardver és softver) nyújtó, valamint élelmiszeripari gyártó és kutató tagokat felsorakoztató klaszter lett, de számos egyéb területen vannak kiemelkedő eredményeket felmutató tagjai (gyógyszeripar, gépgyártás és kereskedelem, fémmegmunkálás, festékgyártás, tanácsadás, stb.). Az Innoskart szervezetei az egyszemélyes cégektől a nagyvállalatokig színes palettán képviseltetik magukat. A vállalkozásokon kívül kutatóhelyek, egyetemek, és önkormányzatok is jelen vannak a klaszterben.

Az Innoskart 2011 óta Akkreditált Innovációs Klaszter.

BEMUTATKOZÓNK    |    STRATÉGIÁNK    |    ALAPÍTÓ OKIRATUNK

Az Innoskart bővülésével és a szektorális sokszínűséggel együtt járó megváltozott szükségletekhez, valamint a piaci változásokhoz alkalmazkodva, a tagok igényeinek figyelembevételével a klaszter menedzsmentben folyó munka is állandóan változik, fejlődik, ám alapvető stratégiai irányaink a következők:

A menedzsment stratégiai döntése alapján az Innoskart kiemelten támogatja tagjai digitalizációját, teszi ezt fenntartható üzleti megoldások demonstrálásával, bővíthető technológiák bevezetésének ösztönzésével, belső workshopok és tematikus tudásátadás révén, valamint pályázati forrásokkal (Connsensys, S3FOOD, stb.)
Mivel a klasztertagok nagy számban kerülnek ki az IT szektorból és az (élelmiszer)iparból, így e két szektor keresztmetszetét képező ipari digitalizáció szupportálása jelenleg az Innoskart legerősebb profilja.

Az Innoskart Team rövid távú céljai főként a klaszter kohézió erősítésére irányulnak, ami a hosszú távú célok megvalósításának alapozását szolgálja. A közeljövőben – kibővült munkatársi gárdánknak köszönhetően – lehetőségünk nyílik állandó személyes kapcsolatot ápolni minden egyes tagunkkal a hatékonyabb visszacsatolás és az igények, lehetőségek pontosabb felmérése érdekében.
A rendszeres klasztertalálkozók, a folyamatos kapcsolatépítő rendezvények és a személyre szóló partnerkeresés, valamint a szakmai workshopok, és tematikus munkacsoportok felállítása is a kibővített networking tevékenység részét képezik. A belső tudásátadás és tapasztalatcsere mellett az említett rendezvényeken olyan bizalmi kapcsolat is kiépül a tagszervezetek között, amely elengedhetetlen a szorosabb üzleti együttműködések kiépítéséhez.
Mindemellett előtérbe kerül a klaszter marketing, amely üzleti szövetségesként kíván még magasabb presztízst biztosítani az Innoskart tagoknak a kívülről (kül- és belföldről) érkező partnerek irányában.

A klasztermenedzsment középtávú célja a tagság digitalizációs központú bővítése, mely terjeszkedés magába foglalja a digitális transzformáció különböző szakaszában álló cégeket, valamint a megoldásadó szervezeteket és a köréjük szerveződő szolgáltatókat, partnereket, pilot üzemeket, kutató intézményeket, living-lab-eket stb. egyaránt.

Az Innoskart Team legfontosabb hosszú távú stratégiai célja erős szektorközi és horizontális stratégiai szövetségek kialakítása, az iparágak közötti együttműködések ösztönzésének, valamint szoros kül- és belföldi kapcsolatok kiépítésének útján.
A folyamatos networking tevékenység révén a klaszteren belül létrejött bizalmi kapcsolatokat és együttműködéseket a klasztermenedzsment (határokon átnyúló) közös értékesítési és beszerzési csatornák kialakításával teljesíti ki. Ebben a tevékenységben az Innoskart koordinátori és sales szerepet vállal. E munka megalapozása folyik most széleskörű, Nyugat-Európa felé terjeszkedő kapcsolatrendszer kiépítésével (klaszterek, szektorvezető vállalatok, living-labek, stb.), partnerszerzéssel, tanulmány utakkal, expókon és konferenciákon való részvétellel, marketing támogatással.

STRATÉGIAI CÉLOK
A menedzsment stratégiai döntése alapján az Innoskart kiemelten támogatja tagjai digitalizációját
AZ INNOSKART TEAM-RŐL
ahol a merész tervek kreatív megvalósításra találnak

Elhivatott csapatunk, az Innoskart Team – a klaszter menedzsment szervezete – üzleti tanácsadó, pályázatíró, közgazdász és kommunikációs szakembereket foglalkoztat.

Az Innoskart Team végzi a klaszter működésével kapcsolatos operatív és adminisztratív feladatokat, tehát minden olyan tevékenységet, amely szem előtt tartja a klaszter érdekeit, stratégiai céljait, elősegíti a klasztertagok törekvéseit.

Az Innoskart Team monitorozza a piaci változásokat, felismeri a megnyíló lehetőségeket, beazonosítja a fennmaradáshoz szükséges változásokat és ezek mentén jelöli ki működésének irányvonalait, majd azokat folyamatosan utó-igazítva végzi feladatát. Emellett fogadja az Innoskart tagoktól érkező kéréseket és dolgozik a belső igények folyamatos kielégítésén, figyelemmel kíséri a klaszter számára releváns pályázati forrásokat és kapcsolatokat épít a tagok célkitűzéseit támogatni tudó belföldi- és külföldi partnerekkel.

Berkovich Gábor

Klaszter elnök / alapító tag

Klaszteralapító, tanácsadó és mentor.
 • +36 20 961 3239
 • berkovich.gabor(kukac)innoskart.hu

Szaplonczay Orsolya

Ügyvezető / CEO

A klaszteren belüli pezsgés előmozdítója, üzleti tanácsadó, partnerkapcsolati felelős, networking szervező, workshop-moderátor.
 • +36 20 989 2298
 • szaplonczay.orsolya(kukac)innoskart.hu

DR. KELETI ÁGNES

Senior projektmenedzser​

Pályázati projektfolyamatok támogatója, rendszerezője, uniós és hazai lehetőségek kiaknázója.

 • +36 20 221 1247
 • keleti.agnes(kukac)innoskart.hu

Ábrahám Éva

Pénzügyi projektmenedzser​

Projekt-elszámolások univerzális tudója, támogatási lehetőségek gazdasági jogban jártas ismerője, feketeöves táblázatkezelő.
 • +36 20 419 2638
 • abraham.eva(kukac)innoskart.hu

Szirmai Nóra

Kommunikációs menedzser​

Külső- és belső kommunikációs felelős, marketingkitaláló, arculatfényesítő és rendezvényszervező szóakrobata.

 • +36 20 221 0345
 • szirmai.nora(kukac)innoskart.hu

Vadász Bianka

Projekt asszisztens

Pénzügyi folyamattámogató, adminisztrációs időzsonglőr és kedves mosolyú kapcsolattartó.

 • +36 20 431 4264
 • vadasz.bianka(kukac)innoskart.hu
KONTAKT
Vegye fel velünk a kapcsolatot és megbeszéljük, hogyan tudjuk támogatni Önt és szervezetét céljaik elérésében!