CreaThriv-EU

CreaThriv-EU

A CREATHRIV-EU egy ambiciózus, régiókon átívelő európai kezdeményezés, amelynek fő célja az európai kreatív és kulturális iparágak megerősítése, és azok  fenntartható növekedési pályára állítása.

Az 1,04 millió euró összértékű projekt a kreatív és kulturális iparágakban tevékenykedő KKV-k számára nyújt pénzügyi támogatást, így segítve az üzleti lehetőségek bővítését a nemzetközivé válás és az értékláncok közötti és az azokon átívelő szinergiák révén.

A CreaThriv-EU partnerség, mely öt digitális klaszter által a kreatív és kulturális iparágakban működő KKV-kat támogatja a következő területeken:

  • Digitális technológiákon alapuló termékek/szolgáltatások/tartalmak kidolgozása kiemelten kulturális örökségvédelmi céllal, avagy archívumi és könyvtári használatra;
  • Az audiovizuális és multimédia ágazat, valamint az előadóművészet zöld átállásának előmozdítása;
  • Megoldások a kulturális és kreatív iparágakban dolgozó munkaerő képzettségbeli hiányosságainak áthidalására és a nők nagyobb arányú részvételének támogatására;
  • Az üzleti lehetőségek növelése nemzetközivé válás révén
  • Együttműködések erősítése értékláncok mentén

A pályázat beadási határideje:

A felhívás kezdete: 2023. március 1.
A felhívás lezárása: 2023. május 2., 17 óra
Az értékelés folyamata és az eredmények közzététele: 2023. május 3. – június 23.
Szerződéskötési szakasz: 2023. június 24-től július 21-ig
Projekt kezdete: Közvetlenül a résztámogatási szerződés aláírása után

A pályázat benyújtása előtt kérjük, figyelmesen olvassa el a Pályázati Útmutató-t.

A Covid-világjárvány több olyan problémát is súlyosbított az ökoszisztémán belül, amelyekkel foglalkozni kell annak érdekében, hogy a kulturális és kreatív ágazatok létfontosságú szerepet játszhassanak a zöld és digitális, azaz kettős átállásban, egyúttal hozzájárulhassanak az Európai Unió növekedéséhez.

A CREATHRIV-EU projekt felhívás a kreatív és kulturális iparágak ökoszisztémájával foglalkozik, és a következő konkrét célokat határozza meg:

>> Reziliencia-hálózat létrehozása annak érdekében, hogy az egységes uniós piacon belüli értékláncok összekapcsolása révén fejlődhessen az EU kreatív és kulturális iparági ökoszisztémájának ellenállóképessége. A cél, hogy javuljon a kreatív és kulturális ágazat értékláncainak azon képessége, hogy megbirkózzanak a kihívásokkal, és hogy különböző szereplők, kompetenciák és megoldások integrálásával fenntartható módon történjen az átalakulásuk.

>> Innováció a stratégiai autonómia elérése érdekében, hogy a kreatív és kulturális iparágak legkritikusabb készletei és technológiái terén kapacitásépítés valósulhasson meg. Céljuk, hogy új ötletek, helyettesítők, innovatív termékek vagy szolgáltatások kifejlesztése révén csökkentsék a vállalatok kritikus inputoktól és kritikus technológiáktól való függőségét;

>> Különböző eljárások és technológiák átvétele annak érdekében, hogy környezetbaráttá és még inkább digitálissá váljon a gazdaság. A cél olyan folyamatok és technológiák adoptálása, amelyek növelik a kreatív és kulturális iparág értékláncainak hatékonyságát az erőforrások felhasználása terén, új piacot nyitnak a zöld technológiák és szolgáltatások számára, valamint digitális megoldásokat vesznek át;

>> Lehetőség a munkaerő át- és továbbképzésére, a tehetségek odavonzása mellett;

>> Nemzetközivé válás a globális ellátási és értékláncokhoz való hozzáférés növelése érdekében. A cél a KKV-k nemzetközivé válásának támogatása meghatározott harmadik országok felé, és/vagy erősíteni azon globális kulturális és kreatív iparágakon belüli értékláncok rezilienciáját, amelyekben már aktívak.

A kulturális és kreatív szektorba tartoznak mindazon ágazatok, amelyek tevékenysége kulturális értékeken vagy más művészi, egyéni vagy kollektív kreatív megnyilvánuláson alapul. A finanszírozási támogatási rendszer a kreatív és kulturális ipar következő alágazataira összpontosít:

  • Kulturális örökség, archívumok, könyvtárak
  • Audiovizuális és multimédia, beleértve az informatikai, szoftver- és számítógépes szolgáltatásokat
  • Könyvek és sajtó
  • Oktatás

Csatlakozzon a CREATHRIV-EU közösséghez! Vegyen részt az öt projekt partner által biztosított networking lehetőségeken!

 

Projekt partnerek:

BALTIC FILM AND CREATECH CLUSTER | Litvánia
BASILICATA CREATIVA| Olaszország
CORALLIA GI-CLUSTER | Görögország
INNOSKART DIGITÁLIS KLASZTER | Magyarország
TWIST CLUSTER | Belgium

A projekt az Európai Unió finanszírozásával valósul meg. A kifejtett nézetek és vélemények azonban kizárólag a szerző(k) sajátjai, és nem feltétlenül tükrözik az Európai Unió vagy az EISMEA véleményét. Ezekért sem az Európai Unió, sem a támogatást nyújtó hatóság nem tehető felelőssé.

 

 

Galéria

Kapcsolódó cikkek

További projektjeink