Vízügy

Hazánk és a környező országok egyes vízgyűjtő területeinek meteorológiai és hidrometeorológiai monitorozása, vízügyi munka támogatása, vízügyi létesítmények üzemirányítása.

Magyarország legjelentősebb folyói, a Duna, Tisza és azok mellékfolyói az országhatárokon is átnyúló vízgyűjtő területekről szállítja a vizet hazánk területére. Ezért nagyon fontos, hogy minél nagyobb kiterjedésű régióból gyorsan és pontosan érkezzenek a monitoring rendszereinkből a hidrometeorológiai mérési adatok a területileg illetékes feldolgozó központokba, az országos vízügyi központba.

A feldolgozott és strukturált mérési adatok és azokból keletkezett információk képezik hazánk jelentős részén a vízgazdálkodás, az ár és belvíz elleni védekezés, valamint a hidrológus szakmai munka alapjait.
Az elmúlt években történt fejlesztések kapcsán külföldi határvízi társ szervezetekkel együttműködve bővítettük a rendszereinket, így szlovák és ukrán partnerekkel közös üzemeltetésű távmérő és üzemirányító rendszerek alakultak ki.
Az üzemirányítási megoldásaink már jelentősen túlmutatnak a passzív eseménykövető monitorozó rendszereken, az aktív működtető, vezérlő rendszereink biztosítják az automatikus/félautomatikus vízkormányzást, szivattyúzást és tározó működtetést.

Az ELCOM által szállított szabványos, csereszabatos mérőeszközök, adatgyűjtők és kommunikációs rendszerek kielégítek a legmagasabb minőségi igényeket, hosszú élettartamú rendszerelemek. Az ipari szemléletmódnak köszönhetően az egyes eszközök szakmailag ismert módon, nyílt protokollok szerint működnek, bármikor beilleszthetők a legújabb szoftveres és hardveres eszközök. Így a folyamatos rendszerfejlesztés lehetősége fenntartható, nem korlátozhatják egyes gyártói érdekek.
Büszkék vagyunk arra, hogy a Dunán és a Tiszán működő távmérő rendszereink hibátlanul szolgáltatták az adatokat az elmúlt évtizedben történt több történelmi léptékű árvízi havária esemény során.