Szegedi Tudományegyetem

Szegedi Tudományegyetem

Telefon:
http://www.u-szeged.hu/
Székhely:
6720 Szeged, Dugonics tér 13.
Weboldal:

Szakterület

Termékek

Cégprofil

A Szegedi Tudományegyetem olyan gazdag hagyományokkal rendelkező, a magyar felsőoktatás magas presztízsű felsőoktatási intézménye, amely hivatásának tekinti az alap- és mesterképzés, a tudományos (doktori) képzés, a felsőfokú szakképzés és a szakirányú továbbképzés szintjein megvalósuló minőségi oktatási tevékenység folytatását. A Szegedi Tudományegyetemnek az oktatástól elválaszthatatlan küldetése a nemzetközi összehasonlításban is versenyképes kutatás művelése, a kutatóegyetemi jelleg biztosítása. Kutatóialkotói tevékenysége átfogja az alap- és alkalmazott kutatást, a művészeti alkotó tevékenységet, a termék- és szolgáltatásfejlesztést. A Szegedi Tudományegyetem, mint a Dél-alföldi régió egyik legnagyobb szervezete kiemelt felelősséget érez az iránt, hogy aktív szerepet vállaljon a régió társadalmi, gazdasági, kulturális fejlődésének, életének formálásában, karitatív tevékenységével a helyi szereplők, az itt élők iránt szolidáris magatartást tanúsítson.

A Szegedi Tudományegyetemen szinte minden képzési terület képviselteti magát. A képzések között alap-, mester- és PhD szakokat egyaránt találunk, a kínálatot pedig a felsőfokú szakképzések teszik teljessé. Az élethosszig tartó tanulás jegyében érdemes a már diplomásoknak is áttekinteni a számukra meghirdetett szakokat. Látva a Szegedi Tudományegyetem képzési portfólióját és a mögötte álló tudományos potenciált, nem csoda, hogy az egyetemek és főiskolák abszolút rangsorában az oktatók és a hallgatók kiválósága alapján a Szegedi Tudományegyetem az egyik legsikeresebb vidéki egyetem…

A Szegedi Tudományegyetem szinte minden képzési területen kínál színvonalas, a tudomány legfrissebb eredményeit felhasználó, korszerű képzést hallgatóinak. A felvételi jelentkezések számát tekintve évek óta az élbolyba tartozó intézmény őrzi presztízsét, és közel 25 000 hallgatójának garantál minőségi tudást és piacképes diplomát.

A minőségfejlesztés terén elért kiemelkedő teljesítmény és a folyamatos fejlődés elismeréseként a Szegedi Tudományegyetem 2009-ben Felsőoktatási Minőségi Díjban részesült. A 2006-ban alapított kitüntetésért a legkiválóbb felsőoktatási intézmények versengenek, így kiérdemlése a minőségértékelési rendszer nagyrabecsülését jelzi. 2010-ben négy má­sik in­téz­mény tár­sa­sá­gá­ban há­rom év­re el­nyer­te a ku­ta­tó-elit­egye­te­mi stá­tuszt a Sze­ge­di Tu­do­mány­egye­tem. 2013-ban a három legnagyobb, legkiemelkedőbb hazai felsőoktatási intézmény, így az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Debreceni Egyetem mellett a Szegedi Tudományegyetem érdemelte ki a Kiemelt egyetemi cím viselését. A három felsőoktatási intézmény 2013 és 2016 között viselheti a Kiemelt egyetem rangot. A minősítés angol elnevezése: University of National Excellence.

A Szegedi Tudományegyetem a tudományos haladás egyik zászlóshajója. Az itt zajló kutatási projektek meghatározóak jövőnk szempontjából. Sikerük bizonyítéka, hogy az ipari partnerek kutatás-fejlesztési igényeinek teljesítése érdekében végrehajtott kutatási tevékenység az elmúlt 5 év során összesen 4147 millió Ft bevételt jelentett. Egyetemünk szellemi alkotás portfoliója 43 szabadalmi bejelentésből , 1 használati mintából és 4 know-how-ból áll, melyek közül számos már üzleti hasznosításra került licencia megállapodásokon, illetve az erre a célra alakult spin-off vállalkozásokon keresztül. Az ipari partnerek megrendeléseinek legfontosabb területei a lézerek diagnosztikai és anyagtudományi alkalmazásai, az orvosi diagnosztikai rendszerek, a farmakológiai és gyógyszerkémiai hatóanyag-fejlesztés, a fitokémia, a biotechnológia, a környezettechnológiai célú, anyagtudományi és társadalomtudományi kutatások.