Storno Soft Bt.

Storno Soft Bt.

Telefon:
Székhely:
8000 Székesfehérvár, Rét utca 4. 1. em. 2.
Weboldal:

Szakterület

Termékek

Cégprofil

Irodánk 2001 óta szereplője a magyar fejlesztési, pályázati, tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a magyar önkormányzatok, állami, önkormányzati, egyházi fenntartású intézmények, hazai kis- és középvállalkozások, valamint számos civil szervezet számára nyújtunk segítséget fejlesztési elképzeléseik megvalósításában. Társaságunk kézműves gondossággal végzi tanácsadói munkáját, a mennyiség helyett a minőségre helyezzük a hangsúlyt. A pályázati rendszerek keretében megvalósuló  beruházások során figyelemmel kell leni a sokszor nehezen értelmezhető pályázati szabályokra, valamint az üzleti élet, való világ elvárásira is. A Storno Soft eredményességének záloga,  hogy mindkét világ nyelvét jól beszéli: fejlesztési projektjeiben egyaránt szem előtt tartja a piaci célok és az adminisztratív elvárások teljesítését.

A Storno Soft 12 éves szakmai tapasztalata több mint 100 sikeres projekt megvalósítását eredményezte az ország szinte teljes területén.

Tevékenységünkkel a fejlesztési projektek megfelelő előkészítésétől a lezárt fejlesztések utókövetéséig valamennyi feladat végrehajtásában segítséget nyújtunk partnereinknek.

Szolgáltatásunk első szakasza a projektjavaslat kidolgozásától a megfelelő források felkutatásán , pályázati dokumentáció összeállításán a szükséges hiánypótlási felhívások teljesítésén keresztül a pályázati döntés meghozataláig tart. Az uniós pályázati források, a forrásallokáció komoly szakértelmet és tapasztalatot feltételező feladat.

A megszerzett források jogszabályoknak, pályázati útmutató szerinti felhasználása, a közbeszerzési eljárások lefolytatása, az uniós források felhasználásához szükséges támogatási szerződések, vagy egyéb fejlesztési források lehívásához szükséges szerződések előkészítése, a projekt pénzügyi ütemezése olyan megalapozó tevékenység, amely a beruházás pénzügyi stabilitásán keresztül annak sikerességét képes biztosítani.

Egy-egy beruházás, beszerzés lebonyolítása az adott terület mélyreható ismeretén túl a pénzügyi fegyelem betartását is feltételezi. A projekt lebonyolítása alatt ezért mi teljes körű lebonyolítást értünk, amely adott esetben a műszaki/szakmai specifikációk előkészítésében való közreműködést, vagy ennek igénye esetén a műszaki ellenőrzést jelenti egyrészről, a pénzügyi és elszámolási fegyelem biztosítását másrészről. Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy irodánk alapítása, 2001 óta támogatásunkkal megszerzett forrást még nem kellett a felhasználás elégtelensége, ellenőrzés által feltárt hiányosság miatt sem egészben, sem részben visszafizetni.

Egy megvalósult beruházást fontos hosszú távú hatásaiban értékelni. Az uniós pályázatok ezért is írnak elő fenntartási kötelezettséget, mely a támogatott projekt indikátorainak rendszeres vizsgálatát, és az eredményekről való jelentéstételi kötelezettséget jelent.