Olaj és gázipar

Olaj és gáztermelő kutakon és technológiai rendszereken, gyűjtőállomásokon mérés-adatgyűjtés, adatátvitel, központi jelfeldolgozás, folyamatirányítás.

Nagytávolságú URH rádiós adatátviteli hálózatok biztosítják az egyes technológiai pontok közötti informatikai kapcsolatot.

Az olaj és gázipar számára különleges biztonságú és minőségű szolgáltatásokat végzünk. Speciális berendezéseink biztosítják a kezelő nélküli, automatikus műszaki távfelügyeletet a gáz és olajipari technológiák felett.

A szorosan vett szakmai feladatokon túl külön feladat a szakszerű és biztonságos robbanás elleni védelmi rendszerek és megoldások kidolgozása, illetve a villám és túlfeszültség elleni védelem. Ezek a tevékenységek támogatják a szénhidrogének magyarországi kitermelését, logisztikáját.