Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar

Telefon:
(1 )666-5201
https://kgk.uni-obuda.hu/
Székhely:
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15-17.
Weboldal:

Szakterület

Termékek

Cégprofil

A XXI. század új kihívások elé állítja a fiatal pályakezdőket. Olyan pozíciókban kell helyt állniuk, olyan szakmai ismereteket kell elsajátítaniuk, amelyek a képzésük megkezdésekor talán még nem is léteznek. Ennek megfelelően a felsőoktatásnak ma már nem csak a tudományos ismeretek átadása a célja. Feladata az is, hogy interdiszciplináris, innovatív megoldások keresésére, folyamatos önfejlesztésre ösztönözze hallgatóit; fejlessze analitikus és kritikai gondolkodási képességüket, társas és szakmai kompetenciáikat. A Keleti Károly Gazdasági Kar emellett célul tűzte ki, hogy hallgatói ne csupán a munkaerőpiac által elvárt kompetenciák széles tárházával rendelkezzenek, de képzésük során olyan gyakorlati ismereteket is elsajátítsanak, amelyek lehetővé teszik számukra, hogy a tanulmányok befejeztével azonnal integráns részévé váljanak az őket alkalmazó szervezeteknek.

Stratégiai célunknak megfelelően kiemelten fontosnak tartjuk a gyakorlatorientált képzést, melynek kialakításában és biztosításában aktívan közreműködnek vállalati partnereink. Emellett, a víziónk megvalósítása érdekében, a tehetséggondozás és felzárkóztatás iránt egyaránt elkötelezett, szakmailag felkészült munkatársaink folyamatosan képzik magukat, és a legújabb oktatástechnikai, és -módszertani fejlesztéseket alkalmazzák az oktatás során.

A kar képzési portfóliója a felsőoktatási szakképzéstől egészen a mesterképzésig kínál a tanulás iránt elkötelezett hallgatóknak lehetőséget az önfejlesztésre. Palettánkon megtalálhatóak a tradicionális gazdasági képzések (mint a gazdálkodási és menedzsment, kereskedelem és marketing, vállalkozásfejlesztés) mellett, az egyetem sokszínűségéből fakadó szinergiákat kihasználó interdiszciplináris képzések is, mint a műszaki menedzser, a gazdaságinformatikus, illetve a gazdasági-műszaki mérnöktanár szak. További lehetőség a gyakorlati tudás elsajátítására az alapszakjaink és mesterképzéseink esetén igénybe vehető duális képzés, amely a magyar piac vezető vállalatainál kínál gyakorlati lehetőséget az érdeklődő hallgatók számára.

A képzési kínálatunkat tovább színesíti, hogy közel 70 partneregyetemünk van Európa és világszerte. Ezek tárt karokkal várják a részképzésre hozzájuk érkező hallgatóinkat, hogy tudásukat a helyi, vagy éppen nemzetközi gazdasági, műszaki és informatikai trendeknek megfelelő ismeretekkel egészítsék ki, és nyelvtudásukat szakszókincsüket anyanyelvi környezetben fejlesszék.

A képzés színvonala mellett a kar igen fontos erőssége a pezsgő tudományos élet. Oktatóink számos hazai és nemzetközi konferencián, szakmai fórumon vesznek részt és mutatják be kutatásaik eredményeit. Emellett a kar is számos tudományos és ismeretterjesztő rendezvénynek ad otthont, amelyeken a hallgatóink térítés nélkül vehetnek részt; ezzel is ösztönözzük őket arra, hogy tudományos kíváncsisággal forduljanak a társadalmi, gazdasági, vagy éppen műszaki problémák felé. A karon jelenleg hat kutatócsoport és két hallgatói kör várja a tudományos életpálya iránt érdeklődőket, valamint a minden félévben megrendezésre kerülő Tudományos Diákköri Konferencia, a kari tanulmánykötet és számos nemzetközi konferencia is nyitva áll a fiatal tehetségeink előtt.

Missziónk, hogy ne csupán tudást adjunk át, és kompetenciákat fejlesszünk, de mindeközben olyan közösséget kínáljunk a hallgatóink számára, amelyben egyszerre nyílik lehetőség fejlődésre, új dolgok felfedezésére, kreatív ötletek kipróbálására, és mások ez irányú erőfeszítéseinek támogatására. A közösség tagjai pedig nem csupán a kar hallgatói, de komoly szerepet vállalnak az oktatók és a vállalati szakemberek mellett a kar korábbi (végzett) hallgatói is.