Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

Neumann János Számítógép-tudományi Társaság (NJSZT)

Telefon:
(+36-1) 472-2730
Székhely:
1054 Budapest, Báthori u. 16.
Weboldal:

Szakterület

A Társaság, célkitűzéseink megvalósítása érdekében, közhasznú szervezetként szolgáltatásokat nyújt, illetve vállalkozásoknak ad keretet, ezeken belül:

 • Szakmai közéleti munkára ad lehetőséget
 • Kutatási, fejlesztési, oktatási és továbbképzési programokat véleményez, és részt vállal kidolgozásukban
 • Állami szervek, gazdálkodó szervezetek, társadalmi szervezetek felkérésére, megbízására vagy tagjainak kezdeményezésére állást foglal fontos szakmai és az informatikával kapcsolatos társadalmi kérdésekben, koncepciókat, tanulmányokat, szakvéleményeket dolgoz ki nyilvántartott egyesületi szakértők közreműködésével
 • Előadásokat, ankétokat, konferenciákat, kongresszusokat, szemináriumokat, szakmai bemutatókat, kiállításokat, tanfolyamokat rendez; szakmai tanácsadást, bel- és külföldi szakmai tanulmányutakat szervez
 • Pályázatokat hirdet, díjakat alapít és adományoz, célfeladatok elvégzését jutalmakkal ismeri el; törekszik arra, hogy a diákokat és a fiatal szakembereket bevonja a szakmai közéletbe
 • Tevékenységi területén kapcsolatokat tart fenn különféle bel- és külföldi szervezetekkel, tagként képviseli Magyarországot hazai, illetve nemzetközi tudományos szervezetekben
 • Terjeszti az informatikai írástudást, az ECDL hazai irányítását végzi

Termékek

Cégprofil

Az 1968-ban alapított Neumann Társaság civil egyesületként működik. Célja, hogy intézményektől független szakmai fórumként segítse hazánkban, illetve a magyar nyelvterületeken:

 • Az informatika alkalmazását, fejlesztését, az eredmények elterjesztését
 • A szakma presztízsének, színvonalának és etikájának megőrzését, illetve emelését
 • Az informatikával hivatásszerűen foglalkozók, illetve az informatikai eszközöket és módszereket más szakterületen alkalmazók véleményének és szakmai érdekeinek érvényre jutását
 • A széles körű részvételt a nemzetközi szakmai közéletben
 • Az informatikai szakemberek tájékoztatását és tapasztalatcseréjét
 • Az informatikai kultúra terjesztését, az informatikai oktatást

Feladat: hangsúlyozni azt a valós képet, mely szerint az NJSZT

 • az infokommunikációs szakma aktuális kérdéseinek professzionális hazai és nemzetközi képviselője, országos programokat véleményez, esetenként kezdeményez, az informatika tudományának és alkalmazásainak meghatározó hazai szakmai szervezete,
 • támogatja az informatika kutatási és fejlesztési tevékenységeit, ezek népszerűsítését és elismertetését,
 • ápolja a szakterület nemzetközi kapcsolatait, előmozdítja azok szélesítését,
 • az információs társadalom előnyeinek elkötelezett közvetítője a civil szféra számára,
 • a digitális esélyegyenlőség keretében országos – százezreket érintő – képzési, oktatási programok évtizedes tapasztalatokkal rendelkező kezdeményezője, irányítója,
 • a digitális esélyegyenlőség érdekében élen jár az EGÉSZ-ség (életmód, népegészségügy, prevenció, egészségügy, utógondozás, stb.) infokommunikációs támogatási lehetőségeinek kidolgozásában,
 • az informatikai tehetséggondozás elkötelezett támogatója és aktív szervezője (versenyek, ösztöndíjak, nemzetközi versenyekre való felkészítés),
 • a hátrányos helyzetűek támogatója (együttműködés a gyermekszegénység programmal, daganatos gyerekek támogatása, halmozottan hátrányos helyzetűek életminőségét javító fejlesztések szakmai, illetve közvetlen anyagi támogatása),
 • a múlt értékeinek megőrzője (Informatika Történeti Gyűjtemény létrehozása és működtetése),
 • rendszeres és eseti, hazai és nemzetközi szakmai rendezvények szervezője,
 • gazdaságilag stabil, civil szakmai szervezet,
 • közhasznú, tehát működése mindenki számára átlátható.