Innoskart magazin

Real-time monitoring eszközök a sertéstartó gazdaságokban

– webinár videó –

Az Agrárgazdasági Kutatóintézettel (NAIK) közös ipari demonstrációs projektünk fő célja az volt, hogy ellenőrizzük megoldásaink hatékonyságát a sertéstartó gazdaságokban annak beazonosítása érdekében, hogy a beérkező adatok: Mennyiben képesek támogatni a telepeken a döntéshozatalt? Milyen pozitív hatással lehetnek a gazdaságok működési folyamataira?

Két szenzorszisztémával dolgozunk, az első az állatok súlyának, még a második a környezet tényezőinek mérésén, elemzésén alapulva működik automatikus jelentéseket generálva. Külön hangsúlyt fektettünk arra, hogyan tudjuk elemezni a telepeken az ammónia kibocsájtást, hiszen ez minden európai országban mérendő.  Széndioxid kibocsájtásra és a porkoncentrációra szintén vannak grafikonjaink.

Miért hasznos és költséghatékony módja a sertéstartásnak a gazdaságok valós idejű monitoringja? Miben támogatja a munkaerő hasznosítását egy IoT rendszer?

A telepeken használt szenzor szisztémák, a begyűjtött adatok mennyisége/minősége, az összegyűjtött információk lehetséges felhasználása, valamint a gazdaságokban a technológia alkalmazásával kapcsolatos néhány kihívás kerül majd bemutatásra. Ezen felül a precíziós gazdálkodással, a gazdaságokban az információkezelés javításának fontosságával kapcsolatos kérdéseket tárgyaljuk majd az előadás során.

Dr. Bánházi Tamás, ügyvezető igazgató,  AgHiTech Ltd. (Hungary)
PLF Agritech real-time monitoring eszközök a sertéstartó gazdaságokban

A szerzőről:

A jelenleg Cordobában vendégprofesszor Dr. Bánházi Tamás az okosfarm-rendszerek nemzetközi kutatója. PhD tanulmányait a dél-ausztráliai Adelaide Egyetemen végezte, kutatásai a precíziós állattartásban (Precision Livestock Farming, PLF) alkalmazható eszközök és a környezeti tényezők vizsgálati módszereire irányulnak. Tamás közel 40 K+F projektben működött közre Európában és Ausztráliában egyaránt, emellett számos, sikeresen szabadalmaztatott technológiai innováció kötődik a nevéhez az USA-ban, Ausztráliában és Európában.