Innoskart magazin

Digitalizáció, Ipar 4.0, Automatizálás, IOT, Szenzorhálózatok 2.

Előző írásomban egy általános IOT megoldást mutattam be, mint lehetséges digitalizációs megoldást. Most egy már működő szenzorhálózatos rendszer által gyűjtött adathalmaz felhasználási lehetőségeit mutatom be egy intenzív állattartó telep digitális működésmodelljén keresztül.

Hogy működik ma az intenzív állattartás? A baromfit izoláltan, a sertést félig izoláltan tartják: azaz mesterségesen állítják elő számukra a genetikájukhoz leginkább illeszkedő, növekedésükhöz legelőnyösebb környezetet, ezzel együtt az itatás és etetés időzítése és mennyisége is tervezett. Ezeket a mesterséges körülményeket legtöbbször szigetüzemmódban működő, önálló, egymástól független rendszerek állítják elő, amely rendszerek sokszor más gyártóktól származnak és kommunikációjukat tekintve is inkompatibilisek.

Független szenzorhálózattal kiépített IOT rendszerben a környezeti paraméterek mérésén és a berendezések működésének megfigyelésén keresztül a lokális vezérlés működését és annak hatékonyságát is tudjuk mérni és regisztrálni. A gyakorlatban a másodlagos információkból következtetünk a berendezések megfelelő működésére: amennyiben a környezeti paraméterek mért adatai nem a megfelelő tartományban vannak és/vagy a berendezések alapfunkciója (pl. áramfelvétele) nem felel meg az elvártataknak vagy a beállított időzítésnek, feltételezhető egy meghibásodás, így a rendszer riasztást küld a felelős számára, aki azonnal intézkedhet a hiba kivizsgálásáról és elhárításáról.

Az IOT rendszerek kiépítésével járó további előny a beérkező információk elemezhetősége. Amennyiben a különböző berendezések és környezeti paraméterek adatai egy rendszerben, azonos struktúrában rendelkezésre állnak, a működési adatok egymáshoz képesti összefüggése is vizsgálható. Ez történhet egy erre kijelölt személy által vizuálisan, de mesterséges inteligencia alkalmazásával vagy machine learninggel, öntanuló mechanizmusokkal egyaránt:

  • az adatok egymáshoz képesti függésének vizsgálata már vizuális úton (táblázat vagy grafikon alapú adatmegjelenítés) is érzékelhető eredményt hozhat a termelékenység tekintetében,
  • ugyanezen adatok részletesebb, hosszabb időszakot átfogó kiértékelése pedig a következő termelési ciklusok optimalizálásának adhat alapot.

Már a digitalis innováció ezen első lépése is hatalmas ugrást jelenthet egy vállalkozás profittermelő képességében. Természetesen a fent bemutatott rendszer alkalmazása az állattartó telepeken túl, más használati esetekben is megoldást jelenthet, így nagy mértékben hozzájárulhat bármilyen hasonló logikával működő termelő üzem működésének optimalizálásában, hiszen a mechanizmus bármilyen más paramétereket mérő szenzorok estén is működőképes.

 

Következő cikkemben az Ipar 4.0 rendszerek bevezetésének további lehetőségeit és előnyeit mutatom be.

A szerzőről:

Weibel Balázs

Ügyvezető

Weibel Balázs informatikai végzettséggel és tapasztalattal, a Cubilog Kft. ügyvezetőjeként az ipar és az agrár szektorok digitalizációs, ipar 4.0 kihívásaira fejleszt innovatív megoldásokat és nyújt szolgáltatásokat.

A Cubilog Kft. távfelügyeleti megoldást kínál agrár és ipari telepeknek, ahol a szenzorhálózat és a felhő alapú IOT rendszer alkalmazásával távolról, helyszíni munkaerő alkalmazása nélkül, biztonságtechnikai és technológia szempontból egyaránt ellenőrizhető a telephelyen történő termelés, illetve a gyűjtött adatok elemzésével javítható a termelékenység, növelhető az üzleti eredmény.
A Cubilog saját fejlesztésű rendszere a korszerű internet alapú technológiákat felhasználva könnyen telepíthető és bevezethető, alkalmazása nem igényel speciális IT szakmai ismereteket.
A Cubilog Kft megoldása és szolgáltatása az agrár szektorban az agrigo.farm brand alatt érhető el.