Hírek

Az Innoskart DIH fejleszti szolgáltatásait

Az Európai Bizottság 2016. április 19-én adta ki a Digitális Egységes Piacról szóló, iparra vonatkozó első csomagját, amellyel a különböző nemzeti kezdeményezésekre építve és azokat kiegészítve ösztönzi az európai ipar digitalizálására irányuló folyamatokat és segíti a digitális ipari forradalom jobb keretfeltételeinek megteremtését. A digitális transzformáció támogatásának egyik legfontosabb pillére a Digitális Innovációs Központok (Digital Innovation Hub), azaz DIH-ek hálózatának kialakítása.

Digitális Innovációs Központok olyan technológiai infrastruktúrára épülő, több partnerből álló kompetencia központok lehetnek – például egyetemek, ipari szövetségek, kereskedelmi kamarák, inkubátorok, regionális fejlesztési ügynökségek vagy klaszterek – amelyek képesek hozzáférést biztosítani a legújabb digitális innovációkhoz, skálázható megoldásokhoz, szaktudáshoz, pilot és kísérleti lehetőségekhez. A DIH-ek az értéklánc egészében az innovációk megvalósításához szükséges finanszírozásokhoz való hozzáférést is támogathatják, így segítve a vállalatokat üzleti/termelési folyamataik, termékeik és/vagy szolgáltatásaik versenyképesebbé tenni.

A 2006-ban IKT klaszterként alapított Innoskart 2019 óta Digitális Klaszterként határozza meg magát, 2021 óta pedig Digitális Innovációs Központként is működünk. Az Innoskart DIH missziója a hazai digitális transzformáció felgyorsítása az IT szolgáltató és az ipari gyártó cégek közötti párbeszéd, valamint tudás- és technológia-transzfer támogatásával. Elsősorban hazai szinten, de aktívan részt veszünk európai szintű hálózatok kiépítésében is. Jelenleg (több uniós projektünkkel párhuzamosan) az osztrák DIH Innovete-tel közösen mentoráljuk a SmartAgriHubs által támogatott DIH_Challenger projektet.

Az európai agrárgazdasági és IT innovációk összekapcsolásával a SmartAgriHubs kiterjeszti a digitális megoldásokat az élelmiszeripari ágazatra, növelve annak versenyképességét és fenntarthatóságát. A konzorciumi formában, az Innoskart DIH és a Mortoff együttműködésében megvalósuló DIH_Challenger projektben üzleti szolgáltató, valamint IT megoldásadó KKV-k és technológiai szakértők hazánk piacvezető malomipari vállalatával közösen dolgoznak ki innovatív megoldásokat.

A DIH_Challenger projektben vállalt és elvégzett feladatok célja az Innoskart DIH szolgáltatáspalettájának növelése volt a következő három nagy szolgáltatásterülethez kapcsolódóan: a működési feltételek és gazdasági környezet (#1), a technológia (#2), továbbá üzleti működés (#3).

#1 Az első tesztelt szolgáltatásunk piaci szereplők, lehetséges vásárlók felkutatása volt. Osztrák partnerünkkel, a DIH Innovate-tel együtt végeztük el azt a munkát, mely arra irányult, hogy megismerjük az osztrák piacon működő malmok alapvető működési feltételeit. Egy-két nagyon általános működési mutató mellett (alkalmazotti létszám, éves beruházási méret stb.), a csomagolási soraik meglétére és azok technikai, technológiai állapotára, felkészültségére kérdeztünk rá. Ennek célja az volt, hogy megismerjük, mennyire érettek, nyitottak csomagolási feladataik fejlesztésére digitális megoldással, adatok gyűjtésére, elemzésére és értékelésére, termelési-monitoring kialakítására a termékcsomagolás fázisban.

#2 Második szolgáltatás-fejlesztési lépésünk azt szolgálta, hogy megtanuljuk, milyen lépéseken keresztül valósul meg egy technológia koncepció kidolgozása az igény felmerülésétől a kész koncepció letételéig. A mi folyamatunk egy bajai malomban kezdődött, ahol a projekt összes érintett szereplője (a projekt résztvevői, a malom műszaki vezetői, külső szakértőink) részt vett, megbeszélte az igényeket, elképzeléseket és a lehetőségeket. Elsősorban arra kerestük a választ, milyen módon lehetséges a hagyományos csomagolási sor modernizálása digitális technológiával. Az igényt a fokozódó munkaerőhiány és az elvégzett emberi munka megterhelő volta, az ezekből fakadó gondok vetettek fel. Az első találkozó után személyes koncepció-építő egyeztetések végén elkészült az írásos koncepció a problémagazda számára, mely már alkalmas a beruházáshoz szükséges gazdasági számítások elvégzéshez is. A koncepció kidolgozásában az Innoskart stratégiai partnere, az Óbudai Egyetem Bejczy Antal iRobottechnikai Központja végzett szakértői munkát.

#3 A harmadik szolgáltatás a nemzetközi piacraviteli szolgáltatáshoz kapcsolódik. Célja malmi csomagoló technológia digitális termelésfigyelési megoldás hazai és közép-kelet-európai piacra vitelének felmérése és stratégia kialakítása volt. A feladatot külső szakértőnk végezte el, ennek figyelemmel követése során bővül a DIH tapasztalata és felkerül a szolgáltatás a portfolióba.

A SmartAgriHubs – és a hasonló európai uniós támogatású projektek – katalizátorként szolgálnak a korszakalkotó digitális innovációkhoz, elősegítik a KKV-k túlélését és fejlődését. Az Európai Bizottság 2016-ban kitűzött célja, hogy minden vállalat régiójában legyen legalább egy DIH, amelyen keresztül hozzáférhet a szervezete, termékei és szolgáltatásai digitalizálásához szükséges kompetenciákhoz, Magyarországon már megvalósult.

Vegye fel a kapcsolatot az Ön régiójában elérhető DIH-el, ahol rendelkezésre állnak az innovációs fejlesztések megvalósításához szükséges kapcsolatok és forrás-információk is. A kisebb brüsszeli pályázatok adminisztrációja összehasonlíthatatlanul egyszerűbb, a pályázás folyamata kiszámíthatóbb, az előleg összege számottevőbb. A KKV-k a DIH-ek mentorációjával meg tudnak valósítani egy régóta tervezett fejlesztési lépést, digitalizálni tudnak egy-egy folyamatot.

Forrás:
https://s3platform.jrc.ec.europa.eu/digital-innovation-hubs
https://www.smartagrihubs.eu/about
https://innoskart.digital/projektek/digitalis-innovacios-kozpo

 

Galéria: