Hírek

Az első hazai Klaszterstratégia megalkotása

Az Innoskart kollégái is részt vettek azon a Klasztersrtatégia Workshopon Balatonfüreden 2021. június 3-4-én, amelyen 25 klaszter képviselői vitatták meg a készülő klaszterstratégia elemeit, sorakoztatták fel a klaszterek értékeivel, missziójával, vízióival kapcsolatos legerősebb érveket, megállapításokat, valamint tájékozódtak a Pénzügyminisztérium ’21-’27 közötti gazdaságfejlesztési és innovációs programjairól. E kiváló alkalmat természetesen kihasználtuk klaszterközi kapcsolataink, barátságaink erősítésére is.

“A Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága célul tűzte ki, hogy a magyar klaszteresedési folyamat egy újabb, nemzetközi trendnek megfelelő szintre lépjen, ennek érdekében a piaci és a kormányzati szereplők széles körének bevonásával elkezdte az első hazai Klaszterstratégia megalkotását.

A stratégia készítés egyik fontos lépcsőfokaként, 2021. június 3-4.-én került megrendezésre Balatonfüreden a második szakmai műhelymunka. Ennek keretében az érintett szakpolitikai szereplők – Innovációs és Technológiai Minisztérium, Innovációért Felelős Helyettes Államtitkársága, valamint Gazdaságfejlesztésért Felelős Helyettes Államtitkársága, Pénzügyminisztérium Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Helyettes Államtitkársága, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal, IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. – a Klaszterstratégia megalapozását szolgáló tanulmány kidolgozásáért felelős Blufield Kft. és természetesen a stratégia középpontjában lévő klaszterek képviselői gyűltek össze annak érdekében, hogy megosszák egymással milyen jövőbeli irányokat, lehetőségeket látnak a gazdasági szereplők közötti együttműködés terén és milyen előnyökkel szolgálhat a klaszterekkel való közös munka a kormányzati szereplők részére.

A személyes szakmai műhelymunka intenzív véleménycsere lehetőségét biztosította, amely a résztvevők konstruktív hozzáállásának köszönhetően rendkívül produktív volt. A stratégiát megalapozó felmérések, háttéranyagok bemutatását követően a klaszterekkel közösen, interaktív csapatmunka keretében kerültek meghatározásra azon értékek, amelyeket a gazdasági szereplők együttműködésén alapuló klaszterek tudnak nyújtani a nemzetgazdaság számára. Emellett definiálásra kerültek a klaszterek hosszú távú célkitűzései is.” – írja hírei között a www.klaszterfejlesztes.hu oldal.

A közös munkát, együttgondolkodást a klaszterközösség és a szakpolitikai szereplők a 2021. július 8-9-i debreceni Klasztermenedzser Klub keretein belül folytatják a Stratégiatervezetet bemutatásával, megvitatásával.

.

Galéria: