Szolgáltatásaink

Az Innoskart Team sokrétű szolgáltatás és támogató tevékenységgel segíti klaszterünk tagjait céljaik elérésében:

Networking és személyre szabott partnerkeresés

A klasztermenedzsment egyik legfontosabb feladata az üzleti kapcsolatépítés támogatása klaszteren belül és kívül, belföldön és külföldön egyaránt. Elsősorban a klaszteren belüli kapcsolódási pontok megtalálására helyezzük a hangsúlyt, ám kollégáink széleskörű adatbázissal és együttműködési tapasztalatokkal rendelkeznek országos és európa operációs lehetőségek terén.

Horizontális stratégiai szövetségek kialakítása

Az Innoskartnál fontosnak tartjuk a klaszteren belüli sokszínűséget a változatos üzleti lehetőségek és kapcsolatok megteremtése érdekében, ám emellett kiemelt célunk az azonos iparágakban működő szervezeteink közötti összefogások elősegítése, mert valljuk, hogy a versenytárs is lehet erős szövetséges. Csapatunk közös értékesítési és beszerzési csatornák kialakításán dolgozik, mert ebben látjuk a klaszterünk jövőjét nyújtó egyik legbiztosabb alapot.

Belső workshopok, tematikus tudásátadás és tapasztalatcsere

Kollégáink a felmerülő belső igényeknek megfelelően vagy a piac változásaihoz igazodó aktualitásokhoz kapcsolódóan a múltban is szerveztek kerekasztal beszélgetéseket, amelyek némelyikéből munkacsoport is alakult. Ezt a munkát kívánjuk a jövőben meghatározott ütemterv szerint folytatni, állandó felületet biztosítva a belső tudás áramlására, a minden klasztertag számára elérhető know-how kiépítésére (a legrelevánsabb területeken), valamint az egy tőről fakadó problémák közös megoldásokkal való feloldására.

Üzleti tanácsadás

Az Innoskart Team-hez forduló tagoknak döntéshelyzetben a klaszteren belül felhalmozott üzleti és technológiai tapasztalat segítségével többféle működő megoldási mechanizmust prezentálva tudunk iránytmutatni. Munkatársaink azért dolgoznak, hogy a lehető legjobb fenntartható üzleti megoldásokat és bővíthető technológiákat tegyék elérhetővé a klasztertagok számára.

Nemzetközi együttműködések

Mivel a klasztermenedzsment párhuzamosan több nemzetközi projektben is részt vesz, időről időre lehetőséget nyújtunk az Innoskart tagoknak a nemzetközi bemutatkozásra, európai szintű networking eseményeken, kiállításokon, konferenciákon való részvételre, valamint  tanulmányi kirándulásokra, living-lab együttműködésekre, uniós támogatásokra is írunk ki pályázatokat.

Erős és egységes klaszter marketing, határozott közös fellépés

Az Innoskart folyamatos marketing erősítést nyújt tagjainak, mely tevékenység nem az eladások növelésére irányul, hanem, mint piaci résztvevő, lehetséges együttműködő partner, korrekt szövetséges növeljük tagszervezeteink presztízsét, tesszük őket ismertebbé az üzleti szférában, nyújtunk lehetőséget a kapcsolatfelvétel előtti hiteles és megbízható megismerésre. Tesszük mindezt személyes fellépéssel networking eseményeken, hazai és külföldi expokon/kiállításokon/konferenciákon, valamint a teljes kommunikációs eszköztár bevetésével az inbound marketing-szemlélet jegyében.

Tréningek

A klasztertagok felső- és középvezetőinek olyan képzéseket és workshopokat szervezünk, amelyek mindennapi munkájuk megkönnyítésére alkalmas tudással vértezik fel őket. Törekszünk rá, hogy a tréningeinken eltöltött drága idő ne egy elvesztegetett munkanap legyen, hanem gyorsan megtérülő befektetés.

IT szakemberek képzése

Legújabb szolgáltatásunk junior szoftverfejlesztő szakemberek képzése és kiközvetítése az Innoskart tagok számára. Az Információmenedzsment Innovációs Klaszteren belül már évek óta jól működő stratégia a HelixLab kivitelezésében lett elérhető IT szolgáltatásokat nyújtó szervezeteink számára.
KONTAKT
Vegye fel velünk a kapcsolatot és megbeszéljük, hogyan tudjuk támogatni Önt és szervezetét céljaik elérésében!